Økonomi og organisation

Økonomi og organisation af Brechtfestivalen

Bag Brechtfestivalen står foreningen Dage med Brecht i Svendborg, hvis formål er:

at udbrede kendskabet til Bertolt Brechts liv, arbejde og ideer. Foreningen har ca. 40 betalende medlemmer og en arbejdende bestyrelse på 5-8 personer der udarbejder programmet og søger de forskellige Fonde om støtte.

Alle arbejder ulønnet og foreningen er udelukkende afhængig af sponsorstøtte og billetindtægten.. Heldigvis er der bred opbakning fra lokalsamfundet, hvor Svendborg Kommune yder det største beløb,

og hvor andre trofaste støtter med mindre beløb: SEAF, Fynske Bank, Nordea Fonden, Hotel Svendborg, Courage Design og Svendborg Event. 

Festivalen har desuden følgende arrangører og samarbejdspartnere som bidrager med selvstændige arrangementer: 

Svendborg Bibliotek, BaggårdTeatret, Musikforeningen Giant Steps, Foreningen Brechts Hus, Foreningen Dage med Brecht, Folkeuniversitetet, Danmarks Forsorgsmuseum, Oure Sport & Performance.