Tine Louise Kortermand

Billedkunstner, komponist og sanger Tine Louise Kortermand arbejder i et cross-over mellem kunst og musik.

Kortermands projekter er en hybrid imellem performancekunst, radioteater, videoinstallation, konkretmusik og
sfærisk sang. Hun arbejder med alternative stilmæssige sammensætninger; fra poetisk til råt, fra popkultur til
det smalle nyskabende udtryk.

Tematisk tager hendes projekter udgangspunkt i kommunikation og sociale relationer imellem mennesker. Hun arbejder med afklaring af værdier og identitet. I sit arbejde med at indkredse de problemstillinger, som er en del af hverdagen og det moderne liv, inddrager hun folks livserfaringer i sine værker. For eksempel ved at interviewe folk og derefter bearbejde og omsætte deres udsagn til et sanseligt udtryk i videobilleder og musik. Læs mere på www.kortermand.dk

Deltager med perforamncen: LUDEREN OG LOMMETYVEN